Česky English Deutsch

4 - Socha Heinricha Mattoniho

Promenáda podél řeky Ohře vedla do centra lázní, kde byla pod mohutnými korunami stromů vedle Lázeňské restaurace umístěna busta dr. Löschnera od pražského sochaře Thomase Seidana. Později byla přenesena do stáčírny Löschnerova pramene a posléze do niky věže Jindřichova dvora. Na místě Löschnerova pomníku byl v dubnu 1914 odhalen pomník Heinricha Mattoniho, jehož autorem byl vídeňský sochař prof. Edmund von Hellmer. V roce 2005 byla bronzová plastika uložena do depozitáře a roku 2013 nahrazena replikou, kterou vytvořila akademická sochařka Veronika Psotková.

Heinrich Kaspar von Mattoni (*11. srpna 1830 - †14. května 1910) byl císařský rada, podnikatel a obchodník s minerální vodou z Karlových Varů. Pocházel ze staré italské obchodnické rodiny z Tremedia z Milánska, jejíž předek Oktavián Mattoni založil v Karlových Varech roku 1697 českou větev rodu. Po svém návratu do Karlových Varů si Heinrich Mattoni roku 1856 pronajal expedici karlovarské minerální vody. Dne 19. dubna 1858 se zde oženil s dcerou purkmistra Jana Petra Knolla, Vilemínou (1838–1919). V roce 1867 získal spolu se svým švagrem Fritzem Knollem do pronájmu expedici vody z Ottova pramene v Kyselce. Roku 1873 si pak Mattoni zakoupil celé kysibelské panství. Díky svým úspěchům a kvalitě produktů byl v roce 1870 jmenován „c. k. dvorním dodavatelem minerální vody“ a 27. října 1889 povýšen do šlechtického stavu. Z peněz utržených za prodej minerálních vod financoval výstavbu lázní ve své milované Kyselce.

H. MattoniH.Mattoni - cbKyselka - znak MattoniLöschnerův pomník