Česky English Deutsch

8 - Pavilón a kolonáda Ottova pramene

Nad vývěrem Bukové kyselky stál původně drobný pavilonek, který měl podobu klasického „templu“ na oktogonálním půdorysu, prolomený velkými okny a zastřešený bání s lucernou. Zřejmě na konci 20. let 19. století byl nahrazen empírovým glorietem na kruhovém půdorysu (jakých známe z této doby z blízkých Karlových Varů vícero). Sloupy v toskánském řádu vynášely nízkou báň s otevřeným tamburem a volným vrchlíkem. Po návštěvě řeckého krále Otty v roce 1852, kdy dostal pramen své jméno na počest královského hosta, byla zahájena stavba nové dřevěné kolonády, kterou měl vyprojektovat stavitel Bernhard Grueber. Dne 23. září 1853 byla kolonáda slavnostně otevřena. V roce 1862 byl vlevo od kolonády postaven nový lázeňský dům ve formách anglické romantické novogotiky, rovněž patrně podle Grueberova projektu.

V letech 1897-1898 byla na místě dřevěné kolonády postavena nová kolonáda a pavilón Ottova pramene podle projektu vídeňského architekta Karla Haybäcka. Vlastní pavilon Ottova pramene je centrální stavba na čtvercovém půdorysu, v interiéru s okosenými rohy tvořícími tak vnitřní osmibokou dispozici, zastřešený majestátní bání. V interiéru pavilonu se rozehrála grandiózní hra novobarokního dekoru s mramorovým obkladem (stucco lustro) v barevných kombinacích červeného, šedého a světlého mramoru, se zlacenými páskovými motivy, barokizujícími kartušemi, vavřínovými věnci a monogramy HM. V kupoli byly osazeny vznosné vitráže. Architektonický projev zdůrazňuje honosnost a význam objektu, novobarokní pompéznost si zde podává ruku se secesní stylizací. Z atikových štítů na nás shlíží Mattoniho orlice s erbem Heinricha Mattoniho. V souvislosti s novým jímáním Ottova pramene došlo v roce 1910 k rozšíření a k jižnímu štítu pavilonu byla připojena přístavba stejného architektonického výrazu, jako z druhé strany přilehlá kolonáda. Ve svahu od Jindřichova dvora vedla na vrchol výšiny pozemní lanová dráha, vyvážející nahoru bedny s prázdnými lahvemi a po jejich naplnění v plnírně Ottova pramene je zase svážela dolů k expedici. Plató před kolonádou a pavilonem bylo ohrazeno balustrádou se slavnostním přímým schodištěm.

Kyseka - kolonáda Ottova pramene -plnění lahví 1885Lázeňský důmŘecký král Otto 1832 - stříbrná medaileKyselka - Ottův pramen - stavební plán 1896Kyselka - pavilon Ottova pramene - interiérKyselka - kolonáda Ottova pramene po 1873Kyselka - pavilon a kolonáda Ottova pramene 1902Kyselka - pavilon Ottova pramene kolem 1900Kyselka - Pavilon Ottova prameneN158633Prinz Otto von Bayern Koenig von Griechenland 1833