Česky English Deutsch

Alžbětina vyhlídka

Na vysokém skalním ostrohu přímo nad ohybem řeky Ohře byl již ve 40. letech 19. století vybudován altánek, pojmenovaný původně Alžbětina výšina (Elisabetha´s Höhe). Později bylo místo zváno Thurn-Taxisova výšina (Thurn-Taxis Höhe) a v roce 1900 opět Elisabeth-Höhe).

Výšina s vyhlídkou byla nazvána podle princezny Elisabeth Marie Thurn-Taxis, z rozvětveného a slavného evropského rodu původem z Itálie, který se několikrát nesmazatelně zapsal i do české historie. Princezna Elisabeth Marie (1860-1881) byla dcerou korunního prince Maxmiliána Anton Thurn und Taxis a jeho manželky, vévodkyně Heleny Bavorské, sestry císařovny Alžběty (Sisi). Thurn-Taxisové patřili k nejbohatším rodům v monarchii (měli monopol na poštu). V roce 1877 se princezna Elisabeth Marie provdala za Miguela z Braganzy, nejstaršího syna portugalského krále Michaela I., který dlel v Bavorsku ve vyhnanství. Elisabeth zemřela po porodu svého třetího dítěte ve věku pouhých dvaceti let.

Altánek, z něhož se otevíral pohled na jižní i severní část lázní Kyselka, byl postaven na obdélném půdorysu. Valbovou stříšku krytou došky, vynášely romanticky pouze neopracované sukovité kmeny se vzpěrami z pokřivených větví. Rovněž zábradlí bylo vytvořeno ze zprohýbaného větvoví.

Lázně Kyselka - StallburgLázně Kyselka - partie u vozovny pozdějšího domu Stallburg č. 53, nahoře vyhlídkaKyselka - kolem 1900kolem 1880po r. 1907kolem 1877