Česky English Deutsch

15 - Kaple sv. Anny

Na nejvyšším skalnatém výběžku vysoko nad ohybem řeky Ohře byl již na počátku budování lázní v Kyselce vztyčen velký kříž, který posvěcoval prameny vyvěrající v údolí pod ním. Skalnatá vyvýšenina byla proto zvána Křížový vrch (Kreuzberg). Na tomto posvátném místě byla posléze v roce 1884 postavena kaple sv. Anny. Stavbu financovala hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své uzdravení zdejšími prameny. Autora návrhu stavby v novorománském stylovém pojetí neznáme. Charakter architektury s vytříbenými prvky a detaily svědčí o velmi kvalitním projektantovi. Presbytář kaple, otevřený do lodi profilovaným triumfálním obloukem, je zaklenut žebrovou tzv. melounovou klenbou. Vnitřní zařízení tvořil původně oltář se sochou sv. Anny s Pannou Marií. Patronát nad výstavbou převzal majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni. Kapli posléze hojně navštěvoval a denně se zde modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu. Během druhé poloviny 20. století byl interiér kaple ale značně zdevastován, vnitřní zařízení bylo rozkradeno a zničeno.

Z výšiny se otevírá jedinečný pohled na celou Kyselku. Při pohledu vlevo lze spatřit provozní a lázeňské budovy, vpravo moderní stáčírnu Karlovarských minerálních vod a na protějším břehu vily s Růžovou zahradou a přenesenou Pitnou halou, sloužící dnes jako Obecní kino.

Kaple sv. AnnyKaple sv. AnnyKaple sv. Annykolem 1860