Česky English Deutsch

9 - Giselino odpočívadlo a Rudolfova skála

Lázeňské prostředí bylo cíleně utvářené v přírodně krajinářských formách. Krajina prodchnutá nostalgickou atmosférou byla protkaná lesními promenádami a nepravidelně vedenými cestami k průhledům a pohledům na lázně i vzdálené obzory. Proto byly na exponovaných místech a často skalních výchozech budovány vyhlídkové body s odpočívadly a altánky. Odpočívadla byla vybavena kamennými lavicemi a stolky, kam bylo lázeňským hostům donášeno občerstvení. Odehrávaly se zde první pikniky v přírodě. Antikizující předobraz Arkádie budovaný v Karlových Varech se přenesl i sem. Heinrich Mattoni, ovlivněný vynikajícím znalcem Kyselky a jejich přírodních zdrojů dr. Löschnerem, na předchozí vývoj navázal a v duchu nového romantismu síť lesních cest dále rozvíjel a doplňoval dalšími body v krajině. V roce 1900 čítaly lesní promenády kolem Kyselky několik desítek kilometrů cest v čarokrásné přírodě. Lázně v Kyselce se proto staly vzorem pro další lázně v bezprostředním i vzdáleném okolí.

Z Giselina odpočívadla, kde se nyní nacházíte, se otevíral úchvatný boční pohled na centrum lázní s lázeňským korzem, kolonádou a Lázeňskou restaurací, s průhledem k řece Ohři, i na pavilon Ottova pramene. Romantický skalní výběžek se nazýval Rudolfova skála a vděčnými lázeňskými hosty zde byly osazovány, stejně jako v Karlových Varech, pamětní nápisy a desky v poděkování za uzdravení. Vyhlídková místa byla pojmenována po dětech císaře Františka Josefa I. a Alžběty, zvané Sisi, arcivévodkyni Gisele a následníku trůnu, arcivévodovi Rudolfovi.

Giselino odpočívadlokolem 1860