Česky English Deutsch

11 - Jindřichovo sedátko

Ve svahu nad pavilonem Ottova pramene bylo upraveno odpočívadlo nazvané Jindřichovo sedátko (Heinrich-sitz), pojmenované podle samotného vlastníka a budovatele lázní v Kyselce, Heinricha Mattoniho. Kolem roku 1880 zde byl vybudován dřevěný altánek v romantické švýcarské architektuře. Byl otevřený a průchozí. Na centrální polygonální část navazovaly dva vstupní obdélné rizality proti sobě ve směru cesty a rizalit s vyhlídkou nad svahem. Dřevěná konstrukce byla obohacena, tak jako v případě ostatních altánků a pavilonků, o dekorativní tesařské prvky štítů jednotlivých rizalitů s ozdobně vyřezávanými lištami i zábradlím. Do současnosti se zachovala pouze kamenná podezdívka, základ vypovídající o půdorysu altánku a díky vpadlinám pro osazení sloupků i o jeho tvaru a konstrukci. Z vyhlídky se otevíral pohled zejména na druhý břeh s vilovou čtvrtí a lázeňským parkem, a také na Mattoniho vilu na jihozápadě a lázeňský areál s Vodoléčebným ústavem na severu při ústí Lomnického potoka do Ohře.

kolem 1900kolem 1900-detailKyselka -Franz-Josef - kolem 1880, přenesený na Heinrichsitz